BẢNG GIÁ SƠ MI RƠ MOOC 2023 MỚI NHẤT (04/2024)

Author: Thanh Cars
Ngày đăng: 31/03/2024 22:43:52 +7:00

Cập nhật thông tin và bảng ✅giá sơ mi rơ mooc tháng 04/2024 cùng chương trình ✅khuyến mãi, trả góp mới nhất.✅ Các dòng sơ mi rơ mooc gồm ✅: sơmi rơ-mooc lồng FUSHI, sơmi rơ-mooc TONGYUE, sơmi rơ-mooc xương, ✅ sơmi rơ-mooc cổ cò, sơmi rơ-mooc xương, sơmi rơ-mooc sàn, sơmi rơ-mooc Xitec...

Sơ mi rooc là một loại phương tiện vận tải được thiết kế để nối với xe ô tô đầu kéo và hỗ trợ một phần đáng kể trọng lượng của toàn bộ xe kéo. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại sơ mi rơ mooc như: sơmi rơ mooc lồng, Sơ mi rơ mooc lửng, sơ mi rơ mooc xương, Sơ mi rơ mooc sàn, Sơ mi rơ mooc cổ cò và Sơ mi rơ mooc Xitec chở xi măng....

BẢNG GIÁ SƠMI RƠ MOOC THÁNG 04/2024

Rơ mi sơ mooc Giá xe (triệu VNĐ)
Sơmi rơ-mooc lồng FUSHI 365
Sơmi rơ mooc lồng Tongyue 360
Sơmi rơ mooc lồng chở quặng FUSHI 385
Sơmi rơ mooc lồng (xác nặng, siêu tải) FUSHI 395
Sơmi rơ mooc xương, 3 trục 40FT 295
Sơmi rơ mooc xương, 3 trục, 40 FT 297
Sơmi rơ mooc xương, 2 trục 40 FT 255
Sơmi rơ mooc cổ cò, 3 trục 45 FT 315
Sơmi rơ mooc cổ cò, 3 trục 48 FT 330
Sơmi rơ mooc cổ cò, 3 trục, 48 FT (xác nhẹ) 320
Sơmi rơ mooc xương, 3 trục, 45 FT (không bình nước) 315
Sơmi rơ mooc sàn,3 trục, 40 FT 340
Sơmi rơ mooc sàn, 3 trục 40FT 345
Sơmi rơ mooc sàn, 3 trục 45 FT 370
Sơmi rơ mooc sàn, 3 trục, 48 FT 410
Sơmi rơ mooc Xitec chở xi măng rời 52 m3 630

Hotline tư vấn giá tốt:

0913 239 298 - Mr Thanh

Giá Sơmi rơ-mooc lồng

Sơ mi rơ mooc lồng gồm các loại sau:

Sơ mi rơ mooc lồng Fushi được sản xuất bởi thương hiệu FUSHI - Trung Quốc. Kích thước tổng thể DxRxC lần lượt là 12.400x2.500x3.680 mm, tự trọng 7.300kg và tải trọng xe đạt 31.700 kg. Cấu trúc Sati thép T700, cầu FUWA 13 tấn, chân chống FUWA 28 tấn. Sơ mi rơ mooc gồm 13 lốp kích thước 12R22.5 - Chengshan CST

Sơmi rơ mooc lồng Tongyue được sản xuất bởi thương hiệu Tongyue - Trung Quốc. Tự trọng 7.000kg, tải trọng 32.050 kg. Cấu trúc Satsi thép T700, cầu Fuwa 13 tấn, chân chống Fuwa 28 tấn. Sơ mi rơ mooc gồm 13 lốp kích thước 12R22.5 - Chengshan CST

- Sơmi rơ mooc lồng chở quặng Fushi được sản xuất bởi thương hiệu FUSHI - Trung Quốc. Tự trọng 7.500kg và tải trọng xe đạt 31.550 kg. Cấu trúc Sati thép T700, cầu FUWA 13 tấn, chân chống FUWA 28 tấn. Sơ mi rơ mooc gồm 13 lốp kích thước 12R22.5 - Chengshan CST

- Sơmi rơ mooc lồng xác nặng - siêu tải Fushi được sản xuất bởi thương hiệu FUSHI - Trung Quốc. Tự trọng 8.500kg và tải trọng xe đạt 31.550 kg. Cấu trúc Sati thép T700-850, cầu FUWA 13 tấn, chân chống FUWA 28 tấn. Sơ mi rơ mooc gồm 13 lốp kích thước 1200R20-18pr - Chengshan CST

Somi-ro-mooc-long-Fushi

Sơmi rơ mooc lồng

So-mi-ro-mooc-long

Giá xe Sơmi rơ mooc lồng Fushi: 365 triệu đồng

Giá xe Sơmi rơ mooc lồng Fushi: 360 triệu đồng

Giá xe Sơmi rơ mooc lồng chở quặng Fushi: 385 triệu đồng

Giá xe Sơmi rơ mooc lồng xác nặng - siêu tải Fushi: 395 triệu đồng

Giá Sơmi rơ-mooc xương

Sơmi rơ mooc xương gồm các loại sau:

Sơmi rơ mooc xương, 3 trục, 40 FT Fushi được sản xuất bởi thương hiệu FUSHI - Trung Quốc. Tự trọng 5.890kg và tải trọng xe đạt 33.150 kg. Cấu trúc Sati thép T700 bản 520, cầu FUWA 13 tấn, chân chống FUWA 28 tấn. Sơ mi rơ mooc gồm 13 lốp kích thước 11R22.5-18pr - Chengshan CST

- Sơmi rơ mooc xương, 3 trục, 40 FT Fushi được sản xuất bởi thương hiệu FUSHI - Trung Quốc. Tự trọng 5.890kg và tải trọng xe đạt 33.150 kg. Cấu trúc Sati thép T700 bản 520, cầu FUWA 13 tấn, chân chống FUWA 28 tấn. Nhíp 9 lá FUWA, mõ treo FUWA. Sơ mi rơ mooc gồm 13 lốp kích thước 12R22.5-18pr - Chengshan CST

Sơmi rơ mooc xương, 3 trục, 40 FT Fushi được sản xuất bởi thương hiệu FUSHI - Trung Quốc. Tự trọng 3.900kg và tải trọng xe đạt 31.100 kg. Cấu trúc Sati thép T700 bản 520, cầu FUWA 13 tấn, chân chống FUWA 28 tấn. Nhíp 9 lá FUWA, mõ treo FUWA. Sơ mi rơ mooc gồm 13 lốp kích thước 11R22.5-18pr - Chengshan CST

Sơmi rơ mooc xương, 3 trục, 45 FT Fushi (không bình nước) được sản xuất bởi thương hiệu FUSHI - Trung Quốc. Tự trọng 6.360kg và tải trọng xe đạt 32.650 kg. Cấu trúc Sati thép T700 bản 520, cầu FUWA 13 tấn, chân chống FUWA 28 tấn. Nhíp 9 lá FUWA, mõ treo FUWA. Sơ mi rơ mooc gồm 13 lốp kích thước 12R22.5-18pr - LingLong.

So-mi-ro-mooc-xuong

Sơmi rơ mooc xương

So-mi-ro-mooc-xuong-1

Giá xe Sơmi rơ mooc xương, 3 trục, 40 FT Fushi: 295 triệu đồng

Giá xe Sơmi rơ mooc xương, 3 trục, 40 FT Fushi: 297 triệu đồng

Giá xe Sơmi rơ mooc xương, 2 trục, 40 FT Fushi: 255 triệu đồng

Giá xe Sơmi rơ mooc xương, 3 trục, 45 FT Fushi: 315 triệu đồng

Giá Sơmi rơ-mooc cổ cò

Sơmi rơ mooc cổ cò gồm các phiên bản sau:

Sơmi rơ mooc cổ cò, 3 trục, 45 FT Fushi được sản xuất bởi thương hiệu FUSHI - Trung Quốc. Tự trọng 5.900kg và tải trọng xe đạt 33.100 kg. Cấu trúc Sati thép T700 bản 520, cầu FUWA 13 tấn, chân chống FUWA 28 tấn. Nhíp 9 lá FUWA, mõ treo FUWA. Sơ mi rơ mooc gồm 13 lốp kích thước 12R22.5-18pr - LingLong. Téc nước dung tích 1.000 lít

Sơmi rơ mooc cổ cò, 3 trục, 48 FT Fushi được sản xuất bởi thương hiệu FUSHI - Trung Quốc. Tự trọng 6.000kg và tải trọng xe đạt 32.500 kg. Cấu trúc Sati thép T700 bản 520, cầu FUWA 13 tấn, chân chống FUWA 28 tấn. Nhíp 9 lá FUWA, mõ treo FUWA. Sơ mi rơ mooc gồm 13 lốp kích thước 12R22.5-18pr - LingLong. Téc nước dung tích 1.000 lít

Sơmi rơ mooc cổ cò, 3 trục, 48 FT Fushi (xác nhẹ) được sản xuất bởi thương hiệu FUSHI - Trung Quốc. Tự trọng 5.300kg và tải trọng xe đạt 32.500 kg. Cấu trúc Sati thép T700 bản 520, cầu FUWA 13 tấn, chân chống FUWA 28 tấn. Nhíp 9 lá FUWA, mõ treo FUWA. Sơ mi rơ mooc gồm 13 lốp kích thước 12R22.5-18pr - LingLong. Téc nước dung tích 1.000 lít

So-mi-ro-mooc-co-co-1

Sơmi rơ mooc cổ cò

So-mi-ro-mooc-co-co-3

Giá xe Sơmi rơ mooc cổ cò, 3 trục, 45 FT Fushi: 315 triệu đồng

Giá xe Sơmi rơ mooc cổ cò, 3 trục, 48 FT Fushi: 330 triệu đồng

Giá xe Sơmi rơ mooc cổ cò, 3 trục, 48 FT Fushi (xác nhẹ): 320 triệu đồng

Giá xe Sơmi rơ-mooc sàn

Sơmi rơ mooc sàn gồm các phiên bản sau:

- Sơmi rơ mooc sàn, 3 trục, 40 FT Fushi được sản xuất bởi thương hiệu FUSHI - Trung Quốc. Tự trọng 7.200kg và tải trọng xe đạt 31.850 kg. Cấu trúc Sati thép T700 bản 520 (14x8x16), dầm biên 180, cầu FUWA 13 tấn, chân chống FUWA 28 tấn. Nhíp 9 lá FUWA, mõ treo FUWA. Sơ mi rơ mooc gồm 13 lốp kích thước 12R22.5-18pr - Chengshan CST.

- Sơmi rơ mooc sàn, 3 trục, 40 FT Fushi được sản xuất bởi thương hiệu FUSHI - Trung Quốc. Tự trọng 7.200kg và tải trọng xe đạt 31.850 kg. Cấu trúc Sati thép T700 bản 520 (14x8x16), dầm biên 180, cầu FUWA 13 tấn, chân chống FUWA 28 tấn. Nhíp 9 lá FUWA, mõ treo FUWA. Sơ mi rơ mooc gồm 13 lốp kích thước 1100R20-18pr - Chengshan CST.

Sơmi rơ mooc sàn, 3 trục, 45 FT Fushi được sản xuất bởi thương hiệu FUSHI - Trung Quốc. Tự trọng 7.800kg và tải trọng xe đạt 31.200 kg. Cấu trúc Sati thép T700 bản 520 (14x8x16), dầm biên 180, cầu FUWA 13 tấn, chân chống FUWA 28 tấn. Nhíp 9 lá FUWA, mõ treo FUWA. Sơ mi rơ mooc gồm 13 lốp kích thước 1200R20-18pr - LingLong

Sơmi rơ mooc sàn, 3 trục, 48 FT Fushi được sản xuất bởi thương hiệu FUSHI - Trung Quốc. Tự trọng 9.300kg và tải trọng xe đạt 31.200 kg. Cấu trúc Sati thép T700 bản 520 (14x8x16), dầm biên 180, cầu FUWA 13 tấn, chân chống FUWA 28 tấn. Nhíp 9 lá FUWA, mõ treo FUWA. Sơ mi rơ mooc gồm 13 lốp kích thước 1200R20-18pr - LingLong

So-mi-ro-mooc-san

Sơmi rơ mooc sàn

So-mi-ro-mooc-san-3

Giá xe Sơmi rơ mooc sàn, 3 trục, 40 FT Fushi: 340 triệu đồng

Giá xe Sơmi rơ mooc sàn, 3 trục, 40 FT Fushi: 345 triệu đồng

Giá xe Sơmi rơ mooc sàn, 3 trục, 45 FT Fushi: 370 triệu đồng

Giá xe Sơmi rơ mooc sàn, 3 trục, 48 FT Fushi: 410 triệu đồng

Giá xe Sơmi rơ-mooc Xitec chở xi măng rời 52m3 Fushi

Sơmi rơ mooc Xitec chở xi măng rời 52m3 được sản xuất bởi thương hiệu FUSHI - Trung Quốc. Tự trọng 9.120kg và tải trọng xe đạt 29.960 kg. Cấu trúc téc dày 6 mm, động cơ nổ Weichai 44 KW. Máy nén khí 2 xy lanh, bầu phanh Wabco. Cầu FUWA 16 tấn, chân chống FUWA 28 tấn. Nhíp và giàn treo FUWA. Lốp Double coin kích thước 1200R20-18pr

So-mi-ro-mooc-xitec

Giá xe Sơmi rơ mooc Xitec chở xi măng rời 52m3 Fushi: 630 triệu đồng

Trên đây là bảng giá Sơmi rơ mooc tham khảo. Giá bán thực tế, giá lăn bánh, chương trình khuyến mại, chương trình bán xe trả góp cụ thể ra sao xin vui lòng liên hệ với các đại lý Sơ mi rơ mooc để được cập nhật.

Hotline tư vấn:

0913 239 298 - Mr Thanh

✅Xem thêm: BẢNG GIÁ XE TẢI DONG BEN

Tags:

gia so mi rơ mooc, bang gia so mi ro mooc, xe keo ro mooc, gia xe so mi ro mooc

TIN MỚI

 • Bảng giá xe ô tô MG kèm ưu đãi mới nhất (04/2024)
  Bảng giá xe ô tô MG kèm ưu đãi mới nhất (04/2024)

  23/04/2024

 • Daihatsu dính scandal gian lận cuối năm 2023
  Daihatsu dính scandal gian lận cuối năm 2023

  22/04/2024

 • Bảng giá xe Toyota kèm ưu đãi mới nhất (04/2024)
  Bảng giá xe Toyota kèm ưu đãi mới nhất (04/2024)

  22/04/2024

 • Bảng giá xe Hongqi 2024 và ưu đãi mới nhất (04/2024)
  Bảng giá xe Hongqi 2024 và ưu đãi mới nhất (04/2024)

  21/04/2024

 • BẢNG GIÁ XE HAIMA 2024 MỚI NHẤT (04/2024)
  BẢNG GIÁ XE HAIMA 2024 MỚI NHẤT (04/2024)

  21/04/2024

 • Bảng giá xe Mitsubishi kèm ưu đãi mới nhất (04/2024)
  Bảng giá xe Mitsubishi kèm ưu đãi mới nhất (04/2024)

  21/04/2024

 • Bảng giá xe Vinfast kèm ưu đãi mới nhất (04/2024)
  Bảng giá xe Vinfast kèm ưu đãi mới nhất (04/2024)

  19/04/2024

 • BẢNG GIÁ XE MERCEDES-BENZ 2024 MỚI NHẤT (04/2024)
  BẢNG GIÁ XE MERCEDES-BENZ 2024 MỚI NHẤT (04/2024)

  18/04/2024